Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

noelya
Reposted frombluuu bluuu viala-lu la-lu

August 05 2017

noelya
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianadelle nadelle
noelya
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix vianadelle nadelle
5570 5d90
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianadelle nadelle
noelya
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
noelya
3023 d5f0
Reposted fromoutline outline viakalina21 kalina21
noelya

August 04 2017

noelya
1686 c602 500
Reposted fromkaiee kaiee viaalicemeow alicemeow
noelya
Reposted fromworst-case worst-case viaalicemeow alicemeow
noelya
"nauczyłem się, że człowiek ma prawo spojrzeć na drugiego z góry jedynie wtedy, gdy pomaga mu powstać.”

— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromuhuhu uhuhu viarosses rosses
noelya
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
noelya
6887 7ce9 500

August 03 2017

noelya
noelya
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viaphilomath philomath
noelya
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaphilomath philomath
5309 7f73 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
5218 ca64 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath

August 01 2017

noelya
6843 6db8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl