Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

noelya
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
noelya
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viarealityisabitch realityisabitch
noelya
noelya
noelya
5568 b4db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
noelya
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaoutoflove outoflove
noelya
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
noelya
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
noelya
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viajethra jethra
noelya
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra
noelya
Reposted fromretaliate retaliate viacygaretka cygaretka
noelya
5622 e198
noelya
7095 5b5e
Reposted fromiamstrong iamstrong viacygaretka cygaretka
noelya
9296 6a52 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacygaretka cygaretka
noelya

July 17 2017

noelya
noelya
9632 5abe

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
noelya
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl