Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

noelya
7743 f9e3
Reposted fromparkaboy parkaboy viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaviva-salvadore viva-salvadore
9322 b039 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
noelya
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapouler pouler

May 25 2017

5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

noelya
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaSundaySmile SundaySmile
noelya
1999 b8fe 500
noelya
6558 1c7b
noelya
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarosses rosses
noelya
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viakatastrofo katastrofo
noelya
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
7333 58ef

Happy little cosplay…

Reposted frommyry myry viakatastrofo katastrofo

May 24 2017

noelya
1481 77f6
Reposted fromparkaboy parkaboy viaalicemeow alicemeow
noelya
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakompleksdziury kompleksdziury
noelya
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk vianewperception newperception
noelya
3416 5506 500
noelya
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viameem meem

May 23 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl