Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

noelya
Reposted fromshakeme shakeme viablotind blotind
noelya
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
3801 8adb 500

tougherthantimber:

animal-factbook:

Elephants requires hugging before going to sleep. Scientists have not found out why the animal craves the act but reports say that sometimes they would stay awake for hours if a hug is not given.

I love elephants so much.

Reposted fromkattrina kattrina viaSanthe Santhe
2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
noelya
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
noelya
Reposted fromshakeme shakeme viarosses rosses
noelya
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viarosses rosses

November 07 2018

noelya
6585 6867
Reposted fromcouples couples viaszydera szydera
noelya
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viathebelljar thebelljar
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

noelya
noelya
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
noelya
noelya
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viaoxygenium oxygenium
noelya
4547 b27a 500
noelya
noelya

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viarzzkropka rzzkropka
noelya
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarzzkropka rzzkropka
noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl