Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2016

noelya
noelya
1582 1d9a 500
Reposted fromsercowisko sercowisko viakalina21 kalina21
noelya

October 27 2016

noelya
Reposted fromweightless weightless viabyheart byheart
noelya
8570 3ddd 500
Reposted fromverronique verronique viapouler pouler
noelya
1883 54e7
noelya
1486 ea2a
Reposted frommef2106 mef2106 viaviva-salvadore viva-salvadore
noelya
3617 70ff
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viaStonerr Stonerr
noelya
Reposted frombluuu bluuu vianewperception newperception
noelya
2397 9673 500
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo
noelya
Słyszałem, że jest plemię, w którym kiedy komuś zdarzy się coś złego, ma prawo opowiedzieć o tym trzem osobom. Później nie wolno poruszyć mu tego tematu i ma żyć dalej najlepiej jak tylko umie.
— "Najwięcej kosztują złudzenia" - Volantification

October 26 2016

noelya
1446 613f 500
Reposted fromShini Shini viaAmericanlover Americanlover
noelya
noelya
2184 be8f 500
Reposted frommeem meem viakatastrofo katastrofo

October 25 2016

6801 4bb5 500

Filming ‘Psycho’, Alfred Hitchcock, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
noelya
noelya
Ale możesz także pójść pod prąd życia. To trudne, nie łudź się. Znacznie łatwiej jest brać, co ci dają, niż iść po swoje pod prąd. Brać na siebie kamienie, które niesie woda, dostawać wiatr, który wieje w twarz. Ranić stopy i potykać się. Upadać raz po raz. I mieć tylko jedną jedyną pewność: że w nikim nie ma oparcia. Że jesteś sama, sama w drodze. Trudno jest powiedzieć: wszystko porzucam, a siebie wybieram. Jeszcze trudniej nie zawrócić z tej drogi.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaemeraldgirl emeraldgirl

October 24 2016

noelya
noelya
noelya
0398 3e11 500
Reposted fromdelacroix delacroix viaidzsobie idzsobie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl