Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

noelya
Dobrze wytresowani konsumenci – a takimi jesteśmy w zasadzie wszyscy, i to w coraz młodszym wieku – mają tendencje do postrzegania świata jako magazynu produktów. Relacja między klientem i towarem staje się wzorcem dla wszystkich innych związków, także międzyludzkich.
— Zygmunt Bauman
Reposted frommhsa mhsa viarosses rosses
noelya
noelya
Dopiero potem, kiedy przestałam sobie ze sobą radzić, zaczęłam szukać, czytać mądre książki, chciałam znaleźć wytłumaczenie: dlaczego jednego dnia wszystko mi przychodzi z łatwością, jestem miła, umiem pomóc sobie i innym, a drugiego dnia to jest zupełnie niemożliwe, nie chce mi się żyć. Nie jest to związane z żadną konkretną sytuacją, to jest jakiś ogień w głowie i mrok w oczach, który trawi wszystkie siły. Nie można się tego pozbyć, to zupełnie obezwładnia. I wtedy trzeba dać sobie czas. Ja już wiem, że to mija. „Dajcie Czasowi czas” – pisał Edward Stachura. Zawsze o tym pamiętam.
— Magda Umer, Charaktery 1/2011
noelya
2209 dfd1 500
noelya
Reposted frombiru biru viagronsaker gronsaker
noelya
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
noelya
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted frommonstrum monstrum viamyownreality myownreality
noelya
0667 e31e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyownreality myownreality
noelya
9965 fde1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyownreality myownreality
4168 757e
Reposted fromtwice twice viamyownreality myownreality
noelya
8209 36cb
Reposted fromtwice twice viamyownreality myownreality
noelya
8966 a7af
noelya
3208 3ee7
noelya

January 13 2017

noelya
3691 268e 500
Reposted fromMadristas Madristas vianewperception newperception
noelya
noelya

withabrandnewname:

#i just don’t understand why you’re not married

Is it bad that we’re still in love with Kate & Leo together?

Reposted fromMoonTide MoonTide vialaluna laluna
noelya
9373 d450
answer of the year:  Ryan Seacrest: Tell me about your dress? Emma Stone: It's pink and there are stars on it.
Reposted frompapaja papaja viaszydera szydera
noelya
8152 aea5
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl