Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

noelya
1583 fffb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
6123 cce2 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
8359 7a99 500

teenageers:

🙌 🙌 🙌

Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera

September 22 2018

4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
noelya
noelya
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaszydera szydera
noelya
noelya
noelya
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaybeyou maybeyou

September 19 2018

noelya
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viapassingbird passingbird
5805 9657
Reposted fromartlover artlover viamirando mirando
noelya
7051 fd5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirando mirando
noelya
Reposted fromjasminum jasminum viamirando mirando
6445 22fd
Reposted fromSkydelan Skydelan viamagolek22 magolek22
noelya
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viancmsp ncmsp
noelya
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
noelya
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
noelya
noelya
3605 9812
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarosses rosses
9764 2dd4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl