Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

noelya
3398 0000 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
0278 d6b6 500

wanderlog:

this photo was taken at 6am at a music retreat. no one could sleep, so my instructor started playing some violin to set the mood. i couldn’t not take a photo of him in front of these windows that look like they’re gateways to another world.

September 25 2016

noelya
6547 590b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawasteland wasteland
noelya
noelya
8165 218e
Reposted fromrol rol viakatastrofo katastrofo
noelya
6068 2aed 500
Reposted fromporanny poranny viaPjotrek Pjotrek
noelya
Reposted fromshakeme shakeme viaPjotrek Pjotrek
noelya
6771 7182
Reposted fromkosmata kosmata vialaluna laluna
noelya
2645 6cfa
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianadelle nadelle
noelya
noelya
7639 378c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaalicemeow alicemeow
noelya
noelya
7755 f96a 500
Reposted fromrol rol viadiebitchdie diebitchdie
noelya
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viadiebitchdie diebitchdie
noelya

September 24 2016

noelya
Zrób to, co jest możliwe do zrobienia. Resztę zostaw Bogu. I nie martw się na zapas.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
noelya
6653 8ca1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianivea nivea
noelya
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
noelya
Drogie Panie, wszystko to, co teraz dzieje się w Waszym życiu, bez względu na to, jakie to jest, dzieje się po to, byście mogły skorzystać na tym doświadczeniu w przyszłości. Dlatego trzymajcie się dzielnie! Pamiętajcie, że rzeczy dzieją się po coś. Nie musicie wiedzieć teraz po co. Odpuśćcie kontrolę i żyjcie tak jak umiecie najlepiej.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
noelya
Człowiek jest taką dziwną istotą, która zawsze chce czegoś więcej. Nie wystarcza mu to, że ma gdzie spać i co jeść, kochającą rodzinę i uporządkowane życie. Myśli, marzy i biegnie do czegoś nie do końca określonego. Chce odkrywać, poznawać, zdobywać cele, jawiące się w jego wyobraźni. Nie wie do końca, po co i dlaczego.
— Marek Kamiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl