Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

noelya
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viabluejane bluejane
noelya
Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu. Każdy sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Czy potrzebuję siedmiu kont w mediach społecznościowych? Nie, nie potrzebuję żadnego. Czy potrzebuję zaczynać dzień od czytania strasznych wiadomości? Nie, nie potrzebuję tego. Potrzebuję spokoju i harmonii. Nie chcę niepokoju, lęku. Nie umiem spokojnie patrzeć na fora, wiadomości. Ja nie potrzebuję, żeby mnie to poruszyło. Potrzebuję bliskości, stałości. Czy to możliwe? Nie wiem.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viabluejane bluejane
noelya
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viabluejane bluejane
noelya
5613 0a88 500
Reposted fromnutt nutt viabluejane bluejane
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viabluejane bluejane
noelya
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viarosses rosses
noelya
7964 5cfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
noelya
3373 b3f0 500
Reposted bypati2k6 pati2k6

March 11 2019

5970 f2c6 500

symical:

Mercury, Venus, and Saturn align with the Pyramids of Giza for the first time in 2,737 years on December 3, 2012

i’ve never reblogged anything so fast

6750 3bab 500

March 10 2019

noelya
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajanka89 janka89
noelya
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viajanka89 janka89
noelya
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viajanka89 janka89
noelya
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viajanka89 janka89
noelya
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viancmsp ncmsp
noelya
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viancmsp ncmsp
noelya
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaitcouldbeworse itcouldbeworse

March 08 2019

noelya
Życie jest zbyt krótkie, by marnować szanse, jakie nam daje. Trzeba zdobywać wszystko, co jest do zdobycia, oczywiście na miarę naszych możliwości. Przecież na tej scenie od razu gramy główną rolę, bez prób, a drugiego spektaklu nie będzie.
— Wioletta Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatulipanowa tulipanowa
noelya
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl