Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viathebelljar thebelljar
noelya
8657 7520
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
noelya
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatastrofo katastrofo
noelya
noelya
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
noelya
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCeseline Ceseline
noelya
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatastrofo katastrofo
noelya
Reposted fromshakeme shakeme viakompleksdziury kompleksdziury
noelya

September 08 2019

noelya
1321 d22c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaszydera szydera
noelya
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaszydera szydera
noelya
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viaszydera szydera
7435 21e0 500

blueboyluca:

Bob Ross gets it.

noelya
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
noelya
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
noelya
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskynetpizza skynetpizza

September 04 2019

noelya
Pomimo, że po czwartym lipca zostaje jeszcze większa część lata, płynie ona szybciej i zawsze ulatuje w mgnieniu oka. Czerwiec, choć dzień krótszy, wydaje się o wiele dłuższy niż sierpień.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
noelya
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaolewka olewka
noelya
2473 a7fb 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakatastrofo katastrofo

September 01 2019

noelya
9274 8554 500
Reposted fromimaybebad imaybebad viakompleksdziury kompleksdziury
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl