Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
noelya
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viaszydera szydera
noelya
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viakatastrofo katastrofo
9849 3523

la-bellucci:

Monica Bellucci for Vogue 1994

Reposted fromclitoris clitoris viaxironical xironical
noelya
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
9119 f310 500

iopanosiris:

John Ferguson Weir, A Midsummer Night’s Dream, 1867

Reposted fromthetemple thetemple viakatastrofo katastrofo
noelya
3325 dc3e
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
2831 a69b 500
Reposted frombrumous brumous viaviva-salvadore viva-salvadore

September 19 2017

noelya
2639 ac68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
noelya
3760 705c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamental-cat mental-cat
noelya
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viamental-cat mental-cat
noelya
9335 b8e2

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viarosses rosses
noelya
6am
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaLaColie LaColie
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPjotrek Pjotrek

September 18 2017

noelya
noelya
0006 1d4a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
noelya
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viaszydera szydera
noelya
9845 796c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaPjotrek Pjotrek

September 17 2017

2088 a902

talesfromweirdland:

Illustration by French artist, Chéri Hérouard (1881-1961), for society mag, La Vie Parisienne. August 1916.

Reposted fromjecer jecer viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl