Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

noelya
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
6115 3619
Reposted frombun bun viarosses rosses
noelya
Reposted frombluuu bluuu viaxcvbz xcvbz
noelya
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaxcvbz xcvbz
noelya
9270 d9f2 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaxcvbz xcvbz
noelya
7245 129e 500
Reposted fromsarazation sarazation viamy-whole-self my-whole-self
noelya
me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
noelya
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viamy-whole-self my-whole-self
noelya
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style via777727772 777727772
noelya
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan via777727772 777727772
noelya
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
noelya
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreakaway breakaway

December 03 2017

6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaoxygenium oxygenium
noelya
8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viaoxygenium oxygenium
noelya
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoxygenium oxygenium
noelya
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoxygenium oxygenium
noelya
3491 81b6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaolivierk olivierk
noelya
4211 c9f8
Reposted fromzciach zciach viaolivierk olivierk
noelya
1211 696e 500
Reposted from777727772 777727772 viabecausefuckyou becausefuckyou
noelya
4863 8570
Reposted fromTaieri Taieri viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl