Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

noelya
2420 7339 500

August 23 2016

noelya
Reposted fromweightless weightless viabe-yourself be-yourself
noelya
9614 e1a2 500
Reposted frombaumix baumix viabe-yourself be-yourself
noelya
2461 879c 500
Reposted fromonelovepls onelovepls viabe-yourself be-yourself
noelya
Pomyliłeś niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu.
— Andrzej Sapkowski
noelya
Nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad.
— Papież Franciszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabe-yourself be-yourself
noelya
Nie ma nic gorszego, niż zawieszanie szczęścia. Niż obiecywanie sobie, że będę z siebie dumna, GDY. Bądź z siebie dumna tu i teraz, bo innej siebie możesz nigdy nie mieć.
— W tym roku bądź dla siebie dobra http://www.wyrwanezkontekstu.pl/motywacja/w-tym-roku-badz-dla-siebie-dobra/
Reposted fromladygrey ladygrey viabe-yourself be-yourself
noelya
8963 53dd 500
Gałczyński 
noelya
8816 43ec
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxvou xvou
noelya
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaRockYourMind RockYourMind
noelya
grafika sky
Reposted fromweightless weightless viailovegreen ilovegreen
noelya
Ktokolwiek stworzył ten świat, musi być w szoku, widząc gatunek, który osobnikom z założenia żyjącym w celibacie wypłaca 2 miliardy rocznie, a samotnym matkom 77 złotych na dziecko.
— Sylwia Kubryńska, "Matka Polka pokalana", WysokieObcasy.pl, 26.05.15
Reposted from1923 1923 viailovegreen ilovegreen
noelya
2743 1d97
Reposted fromfelicka felicka viaa-antimatter a-antimatter
noelya
0875 6666
Reposted froma-antimatter a-antimatter
noelya
1488 5022 500
Reposted fromidu idu viaa-antimatter a-antimatter
noelya
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabudas budas
noelya
8764 d450 500
Reposted fromorety orety viabudas budas
noelya
7160 5483 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viabudas budas
noelya
Reposted frombluuu bluuu viaLaColie LaColie
noelya
7729 6d0a
Reposted fromscorpix scorpix viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl